İletişim Bilgileri

122aa

Adres

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi - Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği
Tel:
Email: servetozden@hotmail.com